Department of Assamese
1. Aparajita Bora, MA
2. Pallavi Goswami, MA
3. Kabita Patgiri, MA
4. Kantasri Goswami, MA, BEd
5. Dr. Lipimoni Dutta
6. Sudipta Choudhury
7. Palash Kr. Nath
8. Bhaskarjyoti Haloi
9. Himadri Bora
10. Dimpi Handique
11. Dipak Konch
12. Gayatri Saikia
13. Manisha Deka